Jaroonrat Products Co.,Ltd.
       บริษัท จรูญรัตน์ โปรดักส์ จำกัด เราให้ความสำคัญกับบุคลากรของเราทุกคน เพราะเราเชื่อว่าบุคลากรเป็นเหมือนเสาหลักของบ้านเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อน บริษัทให้ประสบความสำเร็จเพราะเหตุนี้เราจึงมีแผนพัฒนาทักษะที่เหมาะสมในระดับบุคคลเพื่อให้บุคลากรของเราสามารถเติบโตในสายงานอาชีพไปด้วยกัน ทีมบริหารของเราเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนวัฒนธรรมองค์กรสร้างสรรค์ กิจกรรมเพื่อรณรงค์ให้ทุกคนมี ความรับผิดชอบ ความซื่อสัตย์สุจริต ความเคารพซึ่งกันและกัน โดยทีมบริหารทำงานควบคู่ กับบริษัทที่ปรึกษาทั้งหมดนี้เพื่อให้ บริษัท จรูญรัตน์ โปรดักส์ จำกัด เป็นบริษัทที่มีบุคลากรปฏิบัติงานได้อย่างมีความสุข และเป็นบริษัท ที่ทุกคนอยากมาร่วมเป็นหนึ่งในครอบครัวของเรา
     
     

 

หน้าหลัก | ประวัติ | บริการ | อ้างอิง | ติดต่อ | ถามตอบ
Copyright © 2007 Jaroonrat Group. All right reserved. Powered By IMD
.