Jaroonrat Products Co.,Ltd.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วิธีสมัครงาน
    สำหรับการสมัครงานกับ บริษัท จรูญรัตน์ โปรดักส์ จำกัด สามารถทำได้ 3 วิธี โดยข้อมูลของท่านจะถือเป็นความลับ  และผู้สมัครที่มีคุณสมบัติตรงตามตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร จะได้รับการติดต่อเพื่อทดสอบ และสัมภาษณ์ต่อไป
1. สมัครผ่านเว็บไซต์
    1. กรอกรายละเอียดในแบบฟอร์มสมัครงานให้ครบถ้วน
    2. แนบไฟล์ เอกสารตามที่ต้องการเข้ากับแบบฟอร์มสมัครที่กรอกเสร็จ
    3. กด Send เป็นอันเสร็จขั้นตอนการส่งใบสมัคร
    4. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาใบสมัครที่กรอกรายละเอียดครบถ้วนสมบูรณ์เท่านั้น
2. สมัครทางไปรษณีย์
    ส่ง Resume พร้อมเอกสารสำหรับการสมัครงาน  แล้วส่งมาที่ ฝ่ายบุคคล บริษัท จรูญรัตน์ โปรดักส์ จำกัด  49 หมู่ 11 ถนนลำลูกกา ต. บึงคำพร้อย อ. ลำลูกกา จ. ปทุมธานี 12150
3. สมัครงานด้วยตนเอง
    ผู้สมัครสามารถสมัครได้ที่ ฝ่ายบุคคล บริษัท จรูญรัตน์ โปรดักส์ จำกัด
 

 

Home | Profiles | Services | References | Contact Us | FAQ
Copyright © 2007 Jaroonrat Group. All right reserved. Powered By IMD.