Jaroonrat Products Co.,Ltd.
บริการชุบโครเมี่ยม

Nickel-Chrome Plating Service

    บริการชุบ โครเมี่ยม

           การชุบโครเมี่ยมมีไว้เพื่อเพิ่มความสวยงามและเงางามของสินค้า โครเมี่ยมเป็นกระบวนการที่ซับซ้อนต้องใช้สารเคมีที่หลากหลายชนิด  การทำงานจึงต้องอาศัยความละเอียด รอบคอบ แม่นยำ ทั้งการควบคุมกระแสไฟฟ้าและสารเคมี ให้อยู่ในค่าที่ได้มาตรฐาน เราจึงมีห้องปฏิบัติการและบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญสูง เพื่อให้แน่ใจว่าทุกชิ้นงาน ที่ออกมามีคุณภาพตรงตามความต้องการของลูกค้า
           การชุบโครเมี่ยมไม่จำกัดแค่ชิ้นส่วนยานยนต์และจักรยานยนต์ แต่ยังสามารถชุบชิ้นงานได้หลากหลาย เช่น ชิ้นส่วนของจักรยาน ล้อรถต่างๆ และชิ้นส่วนสุขภัณฑ์ เป็นต้น

ไลน์ชุบโครเมี่ยม ตัวอย่างงานชุบโครเมี่ยม 1 ตัวอย่างงานชุบโครเมี่ยม 2 ตัวอย่างงานชุบโครเมี่ยม 3

 

หน้าหลัก | ประวัติ | บริการ | อ้างอิง | ติดต่อ | ถามตอบ
Copyright © 2007 Jaroonrat Group. All right reserved. Powered By IMD
.