รางวัล

apico

ด้านคุณภาพ
รางวัลชนะเลิศ ประจำปี 2551 ในประเภทคุณภาพยอดเยี่ยม จากบริษัท อาปิโก ไฮเทค (ประเทศไทย) จำกัด

S5000048

ด้านคุณภาพ
รางวัลคุณภาพได้ตามเป้าหมาย 5 PPM ประจำปี 2551
โดยบริษัท เอช วัน พาร์ท (ประเทศไทย) จำกัด
มอบให้เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2552

S5000049

ด้านการจัดส่ง
รางวัลการจัดส่งได้ตามเป้าหมาย 100% ประจำปี 2551
โดยบริษัท เอช วัน พาร์ท (ประเทศไทย) จำกัด
มอบให้เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2552

S5000052

ด้านการจัดส่ง
รางวัล ตรงต่อเวลาในการจัดส่งยอดเยี่ยม ประจำปี 2551
จากบริษัท ซัมมิท คอร์เปอร์เรชั่น

sab

ด้านคุณภาพ
รางวัลคุณภาพยอดเยี่ยม 
จากบริษัทซัมมิท คอร์เปอร์เรชั่น
ให้เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2550

H1

ด้านคุณภาพ
รางวัล บริษัทผู้ผลิตที่ได้เป้าหมายด้านคุณภาพ
( EVALUATE & PPM ) ประจำปี 2547 
จากบริษัทฮิราตะ พาร์ท (ประเทศไทย) จำกัด

S5000057

ด้านความร่วมมือ
รางวัล ความร่วมมือยอดเยี่ยม ประจำปี 2545
จากบริษัท ซัมมิท ออโต้บอดี้ อินดัสตรี จำกัด

07

ISO/TS 16949:2009 และ ISO 9001:2008

รับการตรวจสอบระบบคุณภาพ ตามมาตรฐาน ISO
ISO/TS 16949:2009 และ ISO 9001:2008

07

ISO 14001:2004

ISO 14001:2004

SAM_1776

อบรมอัคคีภัยเบื้องต้น และซักซ้อมอพยพหนีไฟ

อบรมอัคคีภัยเบื้องต้น และซักซ้อมอพยพหนีไฟ

(สาขา ปทุมธานี)

(สาขา ชลบุรี)

บริการฉับไว ใส่ใจลูกค้า พัฒนาคุณภาพ

BV_Certification-ISO-9001-2000
IATF-16949-resize
BV_Certification-14001-2004
Vision-Zero-Logo1
Vision-Zero-Logo2
Vision-Zero-Logo3