ประวัติความเป็นมา

History

บริษัท จรูญรัตน์ โปรดักส์ จำกัด ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2537 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริการชุบสีด้วยระบบไฟฟ้า (EDP) และชุบฟอสเฟตกับชิ้นส่วนโลหะที่ใช้ในอุตสาหกรรมและผลิตภัณฑ์โลหะอื่นๆ ตลอดระยะเวลากว่า 20 ปี เราได้หมั่นพัฒนาระบบบริการพร้อมมุ่งมั่นทำการวิจัยอย่างต่อเนื่อง โดยมีทีมงานผู้เชี่ยวชาญคอยควบคุมดูแลในด้านต่างๆ จนทำให้เราได้รับการยอมรับจากลูกค้าในการให้บริการด้านชุบสีด้วยระบบไฟฟ้า (EDP)

 

นอกเหนือจากการชุบสี EDP แล้ว ปัจจุบัน บริษัทฯยังได้เพิ่มการบริการ ชุบโครเมี่ยม ชุบZinc Flake และพ่นสี Topcoat Powder Enamel เพื่อรองรับการเจริญเติบโตของอุตสาหกรรมยานยนต์ในประเทศไทย รองรับทุกความต้องการจากลูกค้าของเรา

 

ในปี พ.ศ. 2557 บริษัท จรูญรัตน์ โปรดักส์ จำกัด ได้ขยายสาขาไปยัง อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี (JRP Eastern) ซึ่งทางบริษัทฯ ได้นำเทคโนโลยีที่นำสมัยเข้ามาใช้ในกระบวนการผลิต เพื่อยกระดับมาตรฐานของอุตสาหกรรมต่อไป ทั้งหมดนี้ เรามีจุดมุ่งหมายคือ การทำงานเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน เพื่อสนับสนุนผลักดันอุตสาหกรรมยานยนต์ในไทยให้เป็นฐานการผลิต การส่งออกยานยนต์ เปรียบเสมือนเป็น “Detroit of Asia

home-profile-2

พรีเซ็นต์ บริษัท จรูญรัตน์ โปรดักส์ จำกัด

วิสัยทัศน์

Vision

จรูญรัตน์ กรุ๊ป มีความภาคภูมิใจที่เป็นส่วนหนึ่งในอุตสาหกรรมยานยนต์ในประเทศไทย ตลาดระยะเวลากว่า 20 ปี บริษัทในเครือของเราคือ บริษัท จรูญรัตน์ โปรดักส์ จำกัด (JRP) เป็นผู้นำในการบริการชุบและเคลือบสีชิ้นงานให้กับลูกค้าหลากหลายอุตสาหกรรมในประเทศไทย

โดยเฉพาะอย่างยิ่งอุตสาหกรรมยานยนยต์ การพัฒนาระบบงานอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนการสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ รวมไปถึงการสร้างคนเป็นสิ่งสำคัญสำหรับเราที่จะขับเคลื่อนอุตสาหกรรมยานยนต์ต่อไปในอนาคต ในขณะเดียวกันเรามุ่งมั่นที่จะพัฒนา JRP เป็นบริษัทชั้นนำ และเราจะหมั่นพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากรให้มีความเป็นอยู่ที่ดี มีทักษะหลากหลายพร้อมที่จะให้การบริการที่เป็นเลิศแก่ลูกค้าของเรา

บริษัทจรูญรัตน์ โปรดักส์ จำกัด พร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน(AEC) ในปี 2015

aboutUs-image