บริการของเรา

Our Service

01-EDP-COATING-SERVICE

บริการชุบสี

EDP COATING SERVICE
(EPOXY & ACRYLIC)

02-WET-PAINT-SERVICE

บริการพ่นสี ด้วยหุ่นยนต์

WET PAINT SERVICE
(ROBOT WET PAINT LINE)

03-POWDER-COATING-SERVICE

บริการพ่นสีฝุ่น

POWDER COATING SERVICE
(AUTOMATIC POWDER LINE)

04-PHOSPHATE-COATING-SERVICE

บริการชุบฟอสเฟต

PHOSPHATE
COATING SERVICE

05-ZINC-FLAKE

บริการชุบ / พ่นซิงค์เฟลค

(ซิงค์อลูมิเนียม)
ZINC FLAKE