เส้นทางสู่ความสำเร็จ

เรามีความตั้งใจและมุ่งมั่นที่จะเป็นเลิศในการบริการด้านชุบและเคลือบสี  เราจึงมีการพัฒนาบุคคลากรของเราด้วยทักษะใหม่ๆอย่างสมํ่าเสมอ  รวมไปถึงเลือกใช้วัตถุดิบและสีที่มีคุณภาพสูงสุด พร้อมทั้งนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้  เพื่อให้กระบวนการของเรามีประสิทธิภาพและมีผลงานที่มีคุณภาพสูงสุด

 

ทางบริษัทฯ มีความภาคภูมิใจที่เป็นบริษัทชุบสีชิ้นส่วนยานยนต์แห่งแรกในประเทศไทยที่ได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพระดับสากล ดังนี้

 

ISO 9001

- มาตรฐานระบบบริหารคุณภาพ

IATF 16949

- มาตรฐานระบบบริหารคุณภาพเพื่ออุตสาหกรรมยานยนต์

ISO 14001

- มาตรฐานระบบบริหารสิ่งแวดล้อม

 

JRP ยังได้นำระบบการผลิตแบบทันเวลาพอดี (JIT) และ 5ส มาใช้เพื่อให้เรามีระบบจัดการ และกระบวนการผลิตที่ดีและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

THE ROAD TO SUCCESS

As we are inspired to provide top-class coating services for our customers, we have rigorous trained all our staffs to ensure smooth, yet efficient production. We use premium quality paints,

chemical and other raw materials to ensure highest quality parts and components. 

 

JRP has the ability to simultaneously operate our highly advanced production lines with virtually zero downtime to ensure reliability and competitiveness.

 

JRP is the first company in Thailand to achieve certification of international quality standard;

 

ISO 9001

- Quality Management System

IATF 16949

- Quality Management System for Automotive Industry

ISO 14001

- Environment Management System

 

JRP has also employs ‘Just In Time’ (JIT) and 5S manufacturing practices to ensure efficiency and meet our customers’ requirements.

BV_Certification-ISO-9001-2000
IATF-16949-resize
BV_Certification-14001-2004
Vision-Zero-Logo1
Vision-Zero-Logo2
Vision-Zero-Logo3