ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม

บริษัท จรูญรัตน์ โปรดักส์ จำกัด เราได้ตระหนักและคำนึงถึงความสำคัญในการร่วมรักษาสิ่งแวดล้อม เราจึงมีการควบคุมทุกขั้นตอนของการผลิตอย่างเข้มงวด เรามีระบบระบาย และบำบัดอากาศ รวมถึงระบบบำบัดนํ้าเสีย ที่สอดคล้องเป็นไปตามนโยบายจากกระทรวงอุตสาหกรรม 

 

เราเชื่อในการแบ่งปันในขณะที่เราเป็นองค์กรที่สนับสนุนให้ บุคลากรของเราปฏิบัติงานอย่างมีความสุข เรายังต้องการแบ่งปันความสุขนี้ไปสู่ชุมชน เรามีกิจกรรมเยี่ยมเยือนโรงเรียนในท้องถิ่น สนับสนุนอุปกรณ์การเรียนที่เป็นประโยชน์โดยเชื่อว่าการศึกษาเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาศักยภาพของเยาวชน  

 

ทั้งนี้เราให้ความสำคัญด้านศาสนา เรามีการบริจาคสิ่งจำเป็นให้แก่วัดในท้องถิ่น เพราะศาสนาเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชนคนไทยทุกคนเราสนับสนุนการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และมุ่งมั่นที่จะพัฒนาชุมชนเพื่อให้เราสามารถเติบโตไปยังอนาคตที่สดใสพร้อมๆ กัน

ENVIRONMENTAL & SOCIAL RESPONSIBILITY

At JRP, environmental issue has never go unnoticed. In every aspect of our production process, we assess, contained, and recycle any threats will may harm the environment. We have installed air ventilations, and incinerators, which convert heat from production process to energy, at all our plants. Our water treatment systems efficiently turn waste water

into clean, usable water, which strictly comply with the requirements from Ministry of Industry and ISO 14001 standards.

 

To be social responsible is one of our key focuses in running our business, we are creating a happy workplace and wanting to share our happiness to the local communities. We regularly visit local schools to provide essential learning materials, as we believe education will shape a better future. 

 

We also visit local temples to provide meals and essential items for monks. Temples are, undoubtedly, part of community in Thailand; we intend to be part of ours. We support green environment and commit to improve local communities, so that we can grow to the better future together.

AR1A6594s
AR1A7739s
ติดต่อฝ่ายขาย

Siraprapa Sombonburana

Sales Executive

Tel : 02-987-9399 ex 225-6

Mobile :063-423-9295

Email : siraprapa@jaroonrat.com

Coating Service

• EDP (Epoxy & Acrylic)
• Phosphate Coating
• Painting Service (Robotic line)
  (Topcoat & Power)
• Zinc Flake (Spray & Dip Spin)

ติดต่อฝ่ายขาย

Nichapa Phiroon a mornphan

Sales Executive

Tel : 02-987-9399 ex 225-6

Mobile : 062-691-1773

Email : nichapa_p@jaroonrat.com

Coating Service

• EDP (Epoxy & Acrylic)
• Phosphate Coating
• Painting Service (Robotic line)
  (Topcoat & Power)
• Zinc Flake (Spray & Dip Spin)