การวางแผนทรัพยากรทางธุรกิจขององค์กร

ENTERPRISE RESOURCE PLANNING (ERP)

บริษัทฯ ได้พัฒนาโปรแกรม ERP (Enterprise Resource Planning) เพื่อใช้สำหรับควบคุมและวางแผนในทุกกระบวนการ โดยเริ่มตั้งแต่การรับชิ้นงานจากลูกค้า การวางแผนการผลิต บันทึกข้อมูลชิ้นงานเพื่อควบคุมคุณภาพของชิ้นงานในกระบวนการผลิต ติดตามการผลิตและวางแผนการรับ-ส่งชิ้นงานจากลูกค้า ซึ่งทั้งหมดนี้เกิดจากความตั้งใจที่จะพัฒนาองค์กรและยกระดับมาตรฐานการทำงาน เพื่อให้มีความพร้อมที่จะขับเคลื่อนอุตสาหกรรมต่อไปในอนาคต

 

JRP has an end-to-end process of ERP (Enterprise Resource Planning) system. This is to assure of our quality in productions and services to our customers’ products. We have a real-time internal analytical system to track every single products since at receiving process and out to delivery to customers just in time. We promise to continuously improve in

our integrated ERP system along with advanced manufacturing technology to enhance on the future industry competitiveness.

141183
erp-chart
ติดต่อฝ่ายขาย

Siraprapa Sombonburana

Sales Executive

Tel : 02-987-9399 ex 225-6

Mobile :063-423-9295

Email : siraprapa@jaroonrat.com

Coating Service

• EDP (Epoxy & Acrylic)
• Phosphate Coating
• Painting Service (Robotic line)
  (Topcoat & Power)
• Zinc Flake (Spray & Dip Spin)

ติดต่อฝ่ายขาย

Nichapa Phiroon a mornphan

Sales Executive

Tel : 02-987-9399 ex 225-6

Mobile : 062-691-1773

Email : nichapa_p@jaroonrat.com

Coating Service

• EDP (Epoxy & Acrylic)
• Phosphate Coating
• Painting Service (Robotic line)
  (Topcoat & Power)
• Zinc Flake (Spray & Dip Spin)