บุคลากรของเรา

บริษัท จรูญรัตน์ โปรดักส์ จำกัด เราให้ความสำคัญกับบุคลากร เป็นเหมือนเสาหลักของบ้าน เป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนบริษัทให้ประสบความสำเร็จ เพราะเหตุนี้เราจึงมีแผนพัฒนาทักษะที่เหมาะสมในระดับบุคคลเพื่อให้บุคลากรของเราสามารถเติบโตในสายงานอาชีพไปด้วยกัน

ทีมบริหารของเราเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนวัฒนธรรมองค์กรสร้างสรรค์กิจกรรม เพื่อรณรงค์ให้ทุกคนมีความรับผิดชอบ ความซื่อสัตย์สุจริต ความเคารพซึ่งกันและกัน โดยทีมบริหารทำงานควบคู่ กับบริษัทที่ปรึกษาทั้งหมดนี้เพื่อให้ บริษัท จรูญรัตน์ โปรดักส์ จำกัด เป็นบริษัทที่มีบุคลากรปฏิบัติงานได้อย่างมีความสุขและเป็นบริษัท ที่ทุกคนอยากมาร่วมเป็นหนึ่งในครอบครัวของเรา

OUR PEOPLE

People are the backbone of our success. At JRP, we value each of our every employee, as we believe no success can be achieved without people. We have individual development plan in place, so everyone of our employees can develop their unique skills and grow in their career path.

Our people management team is the essential in fostering JRP’s company culture. They innovatively create activities to promote respect, honesty, creativity, and work-life balance. They work closely with a consulting firm to ensure JRP is a happy workplace and a desirable company to work for. Everyone at JRP is a part of the family.

02-WET-PAINT-SERVICE
141183
04-PHOSPHATE-COATING-SERVICE
AR1A7445s
ติดต่อฝ่ายขาย

Nichapa Phiroon a mornphan

Sales Executive

Tel : 02-987-9399 ex 225-6

Mobile : 062-691-1773

Email : nichapa_p@jaroonrat.com

Coating Service

• EDP (Epoxy & Acrylic)
• Phosphate Coating
• Painting Service (Robotic line)
  (Topcoat & Power)
• Zinc Flake (Spray & Dip Spin)