บริการพ่นสี ด้วยหุ่นยนต์

WET PAINT SERVICE (ROBOT WET PAINT LINE)

บริษัท จรูญรัตน์ โปรดักส์ จำกัด สาขาบ้านบึง ได้ลงทุนในเทคโนโลยีระบบอัตโนมัติที่มีความยืดหยุ่นสูง เข้ามาใช้ในการพ่นสีโดยใช้หุ่นยนต์อุตสาหกรรม เพื่อรองรับการให้บริการในงานที่เน้นคุณภาพได้อย่างทั่วถึง

การใช้หุ่นยนต์ในการพ่นสีนั้น จะทำให้ชิ้นงานของเรามีคุณภาพสมํ่าเสมอ และลดอัตรางานเสีย พร้อมทั้งสามารถลดระยะเวลาการผลิต และการใช้ทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

JRP has invested in an automatic paint line (Robotic Line) at JRP Banbung branch to better server our customers in providing comprehensive services. The Robotic Line has enabled us to effectively reduce production time and resources, while maintaining same production’s quality.

The Robotic Line has flexibility in adjusting modes and colors to meet any requirements from our customers.

ติดต่อฝ่ายขาย

Siraprapa Sombonburana

Sales Executive

Tel : 02-987-9399 ex 225-6

Mobile :063-423-9295

Email : siraprapa@jaroonrat.com

Coating Service

• EDP (Epoxy & Acrylic)
• Phosphate Coating
• Painting Service (Robotic line)
  (Topcoat & Power)
• Zinc Flake (Spray & Dip Spin)

 

ติดต่อฝ่ายขาย

Nichapa Phiroon a mornphan

Sales Executive

Tel : 02-987-9399 ex 225-6

Mobile : 062-691-1773

Email : nichapa_p@jaroonrat.com

Coating Service

• EDP (Epoxy & Acrylic)
• Phosphate Coating
• Painting Service (Robotic line)
  (Topcoat & Power)
• Zinc Flake (Spray & Dip Spin)