บริการ ชุบ / พ่น ซิงค์เฟลค

(ซิงค์อลูมิเนียม)

บริษัท จรูญรัตน์ โปรดักส์ จำกัด ได้เพิ่มบริการเคลือบสี Zinc Flake ที่มีคุณสมบัติป้องกันการกร่อนโดยการทดสอบ Salt Spray ได้สูงถึง 1,500 ชั่วโมง โดยทางบริษัทฯ ได้ลงทุนเครื่องจักร แบบ Dip Spin และ Spray Booth เพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้า

*ปี พ.ศ. 2560 บริษัท จรูญรัตน์ โปรดักส์ จำกัด ได้รับอนุญาติสิทธิ์เป็นผู้ใช้สีของบริษัทแมคนี ซึ่งเป็นผู้ผลิตสีคุณภาพชั้นนำของประเทศสหรัฐอเมริกา

ZINC FLAKE

Zinc Flake Coating offers high-performance corrision protection coatings that can undergo up to 1,500 hours of salt pray test condition. JRP provides serveral production methods, which are dip spin and spray application to meet different type of customers’ production requirements. 

*JRP has become Magni’s applicators in Thailand since 2017, Who is a leader of high-performance corrosion protection paint in the U.S.

AR1A6666s
Resize of 72277
ติดต่อฝ่ายขาย

Siraprapa Sombonburana

Sales Executive

Tel : 02-987-9399 ex 225-6

Mobile :063-423-9295

Email : siraprapa@jaroonrat.com

Coating Service

• EDP (Epoxy & Acrylic)
• Phosphate Coating
• Painting Service (Robotic line)
  (Topcoat & Power)
• Zinc Flake (Spray & Dip Spin)

ติดต่อฝ่ายขาย

Nichapa Phiroon a mornphan

Sales Executive

Tel : 02-987-9399 ex 225-6

Mobile : 062-691-1773

Email : nichapa_p@jaroonrat.com

Coating Service

• EDP (Epoxy & Acrylic)
• Phosphate Coating
• Painting Service (Robotic line)
  (Topcoat & Power)
• Zinc Flake (Spray & Dip Spin)